Глава 3

Сега е време да се запознаете с вашия APEX. Ще направим обиколка на екстериора и интериора и ще ви подготвим за включването на APEX. Ще ви запознаем с функциите за безопасност и как да навигирате APEX през HMI. Ще бъдат обхванати рутинни процедури за основна поддръжка, отстраняване на неизправности и обслужване.

Запознаване с вашия APEX

Основните части на Apex са електрическият шкаф, HMI, камерата за обработка и вратите на шкафа и филтрите. Ще говорим подробно за всеки от тях в това видео.