Условия за ползване на уебсайта

Последна промяна: 25 ноември 2020 г

Приемане на Условията за ползване

Тези условия за ползване се сключват от и между Вас и Ziel („Компания,” “ние," или "нас“). Следните правила и условия, заедно с всички документи, които те изрично включват чрез препратка (общо „Условия за ползване“), управлява вашия достъп до и използването на ziel.com, включително всяко съдържание, функционалност и услуги, предлагани на или чрез ziel.com („уебсайт“).

Моля, прочетете внимателно Условията за ползване, преди да започнете да използвате уебсайта. Като използвате уебсайта или като щракнете, за да приемете или се съгласите с Условията за ползване, когато тази опция е достъпна за вас, вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези Условия за ползване и нашата Политика за поверителност, намиращи се на [URL адрес на ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ], включен тук чрез препратка. Ако не искате да се съгласите с тези Условия за ползване или Политиката за поверителност, не трябва да влизате или да използвате уебсайта.

Този уебсайт се предлага и е достъпен за потребители, които са навършили 18 години. Използвайки този уебсайт, вие декларирате и гарантирате, че сте пълнолетни, за да сключите обвързващ договор с Компанията и отговаряте на всички горепосочени изисквания за допустимост. Ако не отговаряте на всички тези изисквания, не трябва да влизате или да използвате уебсайта.

Промени в Условията за ползване

Можем да преразглеждаме и актуализираме тези Условия за ползване от време на време по наше усмотрение. Всички промени влизат в сила незабавно, когато ги публикуваме и се прилагат за целия достъп и използване на уебсайта след това.

Продължаването на използването на уебсайта след публикуването на ревизираните Условия за ползване означава, че приемате и се съгласявате с промените. От вас се очаква да проверявате тази страница всеки път, когато влизате в този уебсайт, за да сте наясно с всички промени, тъй като те са обвързващи за вас.

Достъп до уебсайта и сигурността на акаунта

Ние си запазваме правото да оттеглим или променим този уебсайт, както и всяка услуга или материал, които предоставяме на уебсайта, по наше усмотрение без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина целият или част от уебсайта е недостъпен по всяко време или за какъвто и да е период. От време на време може да ограничим достъпа до някои части от уебсайта или до целия уебсайт до потребители, включително регистрирани потребители.

Вие сте отговорни и за двете:

 • Извършване на всички необходими мерки, за да имате достъп до уебсайта.
 • Гарантиране, че всички лица, които имат достъп до уебсайта чрез вашата интернет връзка, са запознати с тези Условия за ползване и ги спазват.

За достъп до Уебсайта или някои от ресурсите, които предлага, може да бъдете помолени да предоставите определени данни за регистрация или друга информация. Условие за използването на уебсайта е цялата информация, която предоставяте на уебсайта, да е правилна, актуална и пълна. Вие се съгласявате, че цялата информация, която предоставяте, за да се регистрирате в този уебсайт или по друг начин, включително, но не само, чрез използването на всякакви интерактивни функции на уебсайта, се управлява от нашите Политика за поверителност [ВРЪЗКА КЪМ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ], и вие се съгласявате с всички действия, които предприемаме по отношение на вашата информация в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Ако изберете или ви бъдат предоставени потребителско име, парола или каквато и да е друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на друго физическо или юридическо лице. Вие също така потвърждавате, че вашият акаунт е личен за вас и се съгласявате да не предоставяте на други лица достъп до този уебсайт или части от него, използвайки вашето потребителско име, парола или друга информация за сигурност. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всеки неоторизиран достъп до или използване на вашето потребителско име или парола или всяко друго нарушение на сигурността. Вие също се съгласявате да се уверите, че излизате от акаунта си в края на всяка сесия. Трябва да бъдете особено внимателни, когато влизате в акаунта си от публичен или споделен компютър, така че другите да не могат да видят или запишат вашата парола или друга лична информация.

Имаме право да деактивираме всяко потребителско име, парола или друг идентификатор, избран от вас или предоставен от нас, по всяко време по наше усмотрение по каквато и да е причина или без причина, включително ако според нас сте нарушили някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване.

Правата на интелектуална собственост

Уебсайтът и цялото му съдържание, характеристики и функционалност (включително, но не само цялата информация, софтуер, текст, дисплеи, изображения, видео и аудио, както и техния дизайн, избор и подреждане) са собственост на Компанията, нейната лицензодатели или други доставчици на такъв материал и са защитени от законите на САЩ и международните закони за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони за интелектуална собственост или права на собственост.

Тези Условия за ползване ви позволяват да използвате уебсайта само за ваша лична, некомерсиална употреба. Не трябва да възпроизвеждате, разпространявате, модифицирате, създавате производни произведения на, публично показвате, публично изпълнявате, препубликувате, изтегляте, съхранявате или предавате какъвто и да е материал на нашия уебсайт, освен както следва:

 • Вашият компютър може временно да съхранява копия на такива материали в RAM в случай на вашия достъп и разглеждане на тези материали.
 • Можете да съхранявате файлове, които автоматично се кешират от вашия уеб браузър за целите на подобряване на дисплея.
 • Можете да отпечатате или изтеглите едно копие от разумен брой страници от уебсайта за ваша лична, некомерсиална употреба, а не за по-нататъшно възпроизвеждане, публикуване или разпространение.
 • Ако предоставяме настолни, мобилни или други приложения за изтегляне, можете да изтеглите едно копие на вашия компютър или мобилно устройство единствено за ваша лична, некомерсиална употреба, при условие че сте съгласни да бъдете обвързани с нашето лицензионно споразумение за краен потребител за такива приложения.

Не трябва:

 • Променете копия на всякакви материали от този сайт.
 • Използвайте всякакви илюстрации, снимки, видео или аудио поредици или всякакви графики отделно от придружаващия текст.
 • Изтрийте или променете всички бележки за авторски права, търговски марки или други права на собственост от копия на материали от този сайт.

Не трябва да осъществявате достъп или да използвате за комерсиални цели която и да е част от уебсайта или услуги или материали, достъпни чрез уебсайта. Ако искате да използвате материал на уебсайта, различен от посочения в този раздел, моля, отправете заявката си до: info@ziel.com.

Ако отпечатате, копирате, модифицирате, изтеглите или по друг начин използвате или предоставите на друго лице достъп до която и да е част от уебсайта в нарушение на условията за ползване, правото ви да използвате уебсайта ще бъде прекратено незабавно и вие трябва, по наше усмотрение , върнете или унищожете всички копия на материалите, които сте направили. Никакво право, право на собственост или интерес към или към уебсайта или каквото и да е съдържание на уебсайта не се прехвърля на вас и всички права, които не са изрично предоставени, са запазени от Компанията. Всяко използване на уебсайта, което не е изрично разрешено от настоящите Условия за ползване, е нарушение на тези Условия за ползване и може да наруши закони за авторско право, търговска марка и други закони.

Търговски марки

Името, логото на Компанията и всички свързани имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и слогани са търговски марки на Компанията или нейните филиали или лицензодатели. Не трябва да използвате такива марки без предварителното писмено разрешение на Компанията. Всички други имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и слогани на този уебсайт са търговски марки на съответните им собственици.

Забранени употреби

Можете да използвате уебсайта само за законни цели и в съответствие с настоящите Условия за ползване. Вие се съгласявате да не използвате уебсайта:

 • По какъвто и да е начин, който нарушава приложимите федерални, щатски, местни или международни закони или разпоредби (включително, без ограничение, всички закони относно износа на данни или софтуер към и от САЩ или други страни).
 • За целите на експлоатация, нараняване или опит за експлоатация или нараняване на непълнолетни по какъвто и да е начин чрез излагането им на неподходящо съдържание, искане на лична информация или по друг начин.
 • Да изпращате, съзнателно да получавате, качвате, изтегляте, използвате или повторно използвате всякакви материали, които не са в съответствие с тези Условия за ползване.
 • За предаване или осигуряване на изпращане на всякакви рекламни или промоционални материали без нашето предварително писмено съгласие, включително всякаква „нежелана поща“, „верижно писмо“, „спам“ или друго подобно привличане.
 • Да се представяте или да се опитвате да се представяте за Компанията, служител на Компанията, друг потребител или всяко друго лице или образувание (включително, без ограничение, чрез използване на имейл адреси, свързани с някое от изброените по-горе).
 • За участие в каквото и да е друго поведение, което ограничава или възпрепятства нечие използване или удоволствие от Уебсайта или което, както е определено от нас, може да навреди на Компанията или потребителите на Уебсайта или да ги изложи на отговорност.

Освен това вие се съгласявате да не:

 • Използвайте Уебсайта по начин, който може да деактивира, претовари, повреди или навреди на сайта или да попречи на използването на Уебсайта от която и да е друга страна, включително способността им да участват в дейности в реално време чрез Уебсайта.
 • Използвайте всеки робот, паяк или друго автоматично устройство, процес или средство за достъп до уебсайта за всякакви цели, включително наблюдение или копиране на който и да е материал на уебсайта.
 • Използвайте всеки ръчен процес за наблюдение или копиране на който и да е материал на уебсайта или за всяка друга цел, която не е изрично разрешена в настоящите Условия за ползване, без нашето предварително писмено съгласие.
 • Използвайте всяко устройство, софтуер или рутина, които пречат на правилната работа на уебсайта.
 • Въведете всякакви вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден.
 • Опит за получаване на неоторизиран достъп до, намеса, повреда или прекъсване на която и да е част от уебсайта, сървъра, на който се съхранява уебсайтът, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с уебсайта.
 • Атакувайте уебсайта чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга.
 • В противен случай се опитайте да попречите на правилното функциониране на уебсайта.

Потребителски принос

Уебсайтът може да съдържа табла за съобщения, стаи за чат, лични уеб страници или профили, форуми, табла за обяви и други интерактивни функции (общо „Интерактивни услуги“), които позволяват на потребителите да публикуват, изпращат, публикуват, показват или предават на други потребители или други лица (наричани по-долу „пост“) съдържание или материали (общо „Потребителски принос“) на или чрез уебсайта.

Всички потребителски приноси трябва да отговарят на тези Условия за ползване. Всеки потребителски принос, който публикувате на сайта, ще се счита за неповерителен и незащитен. Предоставяйки какъвто и да е потребителски принос на уебсайта, вие предоставяте на нас и нашите филиали и доставчици на услуги, както и на всеки от техните и нашите съответни лицензополучатели, приемници и преотстъпвате правото да използваме, възпроизвеждаме, променяме, изпълняваме, показваме, разпространяваме и по друг начин разкриваме на трети страни всякакви подобни материали.

Вие декларирате и гарантирате, че:

 • Вие притежавате или контролирате всички права в и за Потребителския принос и имате правото да предоставите предоставения по-горе лиценз на нас и нашите филиали и доставчици на услуги, както и на всеки от техните и нашите съответни лицензополучатели, правоприемници и правоприемници.
 • Всички ваши потребителски приноси отговарят и ще отговарят на тези Условия за ползване.

Вие разбирате и потвърждавате, че носите отговорност за всеки потребителски принос, който изпращате или допринасяте, и вие, а не Компанията, носите пълна отговорност за такова съдържание, включително неговата законност, надеждност, точност и уместност.

Ние не носим отговорност пред трета страна за съдържанието или точността на всеки потребителски принос, публикуван от вас или друг потребител на уебсайта.

Мониторинг и прилагане; Прекратяване на договора

Имаме право на:

 • Премахнете или откажете да публикувате всеки потребителски принос по каквато и да е причина или без причина по наше усмотрение.
 • Предприемане на каквито и да е действия по отношение на всеки потребителски принос, който считаме за необходим или уместен по наше усмотрение, включително ако смятаме, че такъв потребителски принос нарушава Условията за ползване, включително Стандартите за съдържание, нарушава право на интелектуална собственост или друго право на което и да е лице или юридическо лице, застрашава личната безопасност на потребителите на уебсайта или обществеността или може да създаде отговорност за Компанията.
 • Разкриване на вашата самоличност или друга информация за вас на всяка трета страна, която твърди, че публикуван от вас материал нарушава правата им, включително техните права на интелектуална собственост или правото им на поверителност.
 • Предприемане на подходящи правни действия, включително, без ограничение, сезиране на правоприлагащите органи за всяко незаконно или неразрешено използване на уебсайта.
 • Прекратяване или спиране на достъпа ви до целия или част от уебсайта по каквато и да е причина или без причина, включително, без ограничение, всяко нарушение на тези Условия за ползване.

Без да ограничаваме гореизложеното, ние имаме правото да сътрудничим изцяло на всички правоприлагащи органи или съдебни разпореждания, които изискват или ни нареждат да разкрием самоличността или друга информация на всеки, който публикува каквито и да било материали на или чрез уебсайта. ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ И ОЩЕСТВЯВАТЕ КОМПАНИЯТА И НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ЛИЦЕНЗИАНТИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ОТ ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПАНИЯТА И НЯКОЯ ОТ ГОРНИТЕ СТРАНИ ПО ВРЕМЕ НА, ИЛИ ВЗЕТИ КАТО ПОСЛЕДСТВИЕ ОТ РАЗСЛЕДВАНИЯ ОТ НЯКОЯ ТАКАВА КОМПАНИЯ ИЛИ ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ.

Ние обаче не можем да прегледаме всички материали, преди да бъдат публикувани на уебсайта, и не можем да гарантираме бързо премахване на нежелателни материали, след като бъдат публикувани. Съответно, ние не поемаме отговорност за каквото и да е действие или бездействие по отношение на предавания, комуникации или съдържание, предоставено от потребител или трета страна. Ние не носим отговорност към никого за изпълнение или неизпълнение на дейностите, описани в този раздел.

Стандарти за съдържание

Тези стандарти за съдържание се прилагат за всеки и всички потребителски приноси и използване на интерактивни услуги. Приносът на потребителите трябва изцяло да отговаря на всички приложими федерални, щатски, местни и международни закони и разпоредби. Без да се ограничава гореизложеното, потребителските приноси не трябва:

 • Да съдържат всякакви материали, които са клеветнически, нецензурни, неприлични, оскърбителни, обидни, тормозещи, насилствени, насаждащи омраза, подстрекателски или по друг начин нежелателни.
 • Популяризират сексуално явен или порнографски материал, насилие или дискриминация въз основа на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст.
 • Нарушаване на патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или друга интелектуална собственост или други права на всяко друго лице.
 • Нарушават законните права (включително правата на публичност и неприкосновеност на личния живот) на други или съдържат материал, който би могъл да доведе до каквато и да е гражданска или наказателна отговорност съгласно приложимите закони или разпоредби или който по друг начин може да бъде в противоречие с тези Условия за ползване и нашата Политика за поверителност [ВРЪЗКА КЪМ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ].
 • Има вероятност да измамите всеки човек.
 • Насърчавайте каквато и да е незаконна дейност или защитавайте, популяризирайте или подпомагайте всякакви незаконни действия.
 • Причинява раздразнение, неудобство или ненужно безпокойство или има вероятност да разстрои, смути, тревожи или раздразни всеки друг човек.
 • Да се представяте за което и да е лице или да представяте погрешно вашата самоличност или принадлежност към което и да е лице или организация.
 • Включват търговски дейности или продажби, като състезания, лотарии и други търговски промоции, бартер или реклама.
 • Създават впечатлението, че произхождат от или са одобрени от нас или от друго лице или образувание, ако това не е така.

Нарушаване на авторски права

Ако смятате, че някой потребителски принос нарушава вашите авторски права, моля, вижте нашата Политика за авторско право [ВРЪЗКА КЪМ ПОЛИТИКА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА] за инструкции как да ни изпратите известие за нарушаване на авторски права. Политика на Компанията е да закрива потребителските акаунти на многократните нарушители.

Разчитане на публикуваната информация

Информацията, представена на или чрез уебсайта, се предоставя единствено за общи информационни цели. Ние не гарантираме точността, пълнотата или полезността на тази информация. Всяко разчитане на такава информация е строго на ваш собствен риск. Ние отхвърляме всякаква отговорност и отговорност, произтичаща от каквото и да е разчитане на такива материали от вас или друг посетител на уебсайта, или от всеки, който може да бъде информиран за някое от съдържанието му.

Този уебсайт може да включва съдържание, предоставено от трети страни, включително материали, предоставени от други потребители, блогъри и трети страни лицензодатели, синдикатори, агрегатори и/или услуги за докладване. Всички твърдения и/или мнения, изразени в тези материали, както и всички статии и отговори на въпроси и друго съдържание, различно от съдържанието, предоставено от Компанията, са единствено мнения и отговорност на физическото или юридическото лице, предоставящо тези материали. Тези материали не отразяват непременно мнението на Компанията. Ние не носим отговорност пред вас или трета страна за съдържанието или точността на материалите, предоставени от трети страни.

Промени в уебсайта

Възможно е от време на време да актуализираме съдържанието на този уебсайт, но не е задължително съдържанието му да е пълно или актуално. Всеки материал на уебсайта може да е остарял в даден момент и ние не сме задължени да актуализираме такъв материал.

Информация за вас и вашите посещения на уебсайта

Цялата информация, която събираме на този уебсайт, е предмет на нашата Политика за поверителност [ВРЪЗКА КЪМ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ]. Използвайки уебсайта, вие се съгласявате с всички действия, предприети от нас по отношение на вашата информация в съответствие с Политиката за поверителност.

Връзка към уебсайта и функциите на социалните медии

Ако е приложимо, можете да се свържете с нашата начална страница, при условие че го правите по начин, който е честен и законен и не уврежда нашата репутация, нито се възползвате от нея, но не трябва да установявате връзка по такъв начин, че да предлагате каквато и да е форма на асоцииране, одобрение или одобрение от наша страна.

Този уебсайт може да предоставя определени функции на социални медии, които ви позволяват да:

 • Връзка от ваши собствени или определени уебсайтове на трети страни към определено съдържание на този уебсайт.
 • Изпращайте имейли или друга комуникация с определено съдържание или връзки към определено съдържание на този уебсайт.
 • Накарайте ограничени части от съдържанието на този уебсайт да бъдат показани или да изглеждат показани на вашите собствени или определени уебсайтове на трети страни.

Можете да използвате тези функции само както са предоставени от нас и в съответствие с всички допълнителни правила и условия, които предоставяме по отношение на такива функции. При спазване на гореизложеното не трябва:

 • Създайте връзка от всеки уебсайт, който не е ваша собственост.
 • Накарайте Уебсайта или части от него да бъдат показани или да изглеждат показани от всеки друг сайт, например рамкиране, дълбоко свързване или свързване на линия.
 • Връзка към всяка част от уебсайта, различна от началната страница.
 • В противен случай предприемайте каквото и да е действие по отношение на материалите на този уебсайт, което е в противоречие с която и да е друга разпоредба на тези Условия за ползване.

Уебсайтът, от който се свързвате или на който правите определено съдържание достъпно, трябва да отговаря във всички отношения на Стандартите за съдържание, посочени в тези Условия за ползване.

Вие се съгласявате да си сътрудничите с нас, за да спрем незабавно всяко неразрешено поставяне в рамка или свързване. Запазваме си правото да оттеглим разрешението за свързване без предизвестие.

Можем да деактивираме всички или някои функции на социалните медии и всякакви връзки по всяко време без предизвестие по наша преценка.

Връзки от уебсайта

Ако уебсайтът съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваше удобство. Това включва връзки, съдържащи се в реклами, включително рекламни банери и спонсорирани връзки. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поемаме никаква отговорност за тях или за загуби или щети, които могат да възникнат от използването им от ваша страна. Ако решите да получите достъп до който и да е от уебсайтовете на трети страни, свързани с този уебсайт, вие го правите изцяло на свой собствен риск и при спазване на правилата и условията за използване на такива уебсайтове.

Географски ограничения

Собственикът на уебсайта е базиран в щата Калифорния в Съединените щати. Предоставяме този уебсайт за използване само от лица, намиращи се в Съединените щати. Ние не претендираме, че уебсайтът или част от съдържанието му е достъпно или подходящо извън Съединените щати. Достъпът до уебсайта може да не е законен от определени лица или в определени държави. Ако влизате в уебсайта извън Съединените щати, вие го правите по собствена инициатива и носите отговорност за спазването на местните закони.

Отказ от гаранции

Вие разбирате, че не можем и не гарантираме, че файловете, достъпни за изтегляне от интернет или уебсайта, няма да съдържат вируси или друг разрушителен код. Вие носите отговорност за прилагането на достатъчни процедури и контролни точки, за да удовлетворите специфичните си изисквания за антивирусна защита и точност на въвеждането и изхода на данни, както и за поддържането на средства, външни за нашия сайт, за всякаква реконструкция на загубени данни. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПРЕДВИДЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНА АТАКА ЗА ОТКАЗ НА УСЛУГА, ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ТЕХНОЛОГИЧНО ВРЕДНИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО МОГАТ ДА ЗАКАЗЯТ ВАШЕТО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, ДРУГИ КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ, ДАННИ ИЛИ МАТЕРИАЛ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПОРАДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА УЕБСАЙТА ИЛИ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА ИЛИ НА ИЗТЕГЛЯНЕТО ОТ ВАС НА ВСЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕГО ИЛИ НА УЕБСАЙТ, СВЪРЗАН КЪМ НЕГО.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. УЕБСАЙТЪТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“, БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО и да е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ СЕ. НИТО КОМПАНИЯТА, НИТО НЯКОЕ ЛИЦЕ, СВЪРЗАНО С КОМПАНИЯТА, ДАВА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЪЛНОТА, СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАЛИЧНОСТТА НА УЕБСАЙТА. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРЕПОМЕНАТОТО, НИТО КОМПАНИЯТА, НИТО КОЙТО ДА Е СВЪРЗАН С КОМПАНИЯТА, ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ, БЕЗ ГРЕШКИ, ИЛИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, КОРИГИРАНО, ЧЕ НАШИЯТ САЙТ ИЛИ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ГО ПРАВИ ДОСТЪПЕН, СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, ИЛИ ЧЕ УЕБСАЙТЪТ ИЛИ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ИНАЧЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ НУЖДИ ИЛИ ОЧАКВАНИЯ.

В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПРЕДВИДЕНА ОТ ЗАКОНА, КОМПАНИЯТА ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЦЕЛИ.

ГОРЕИЗПОМЕНАТОТО НЕ СЕ ЗАСЯГА НА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Ограничение на отговорността

В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПРЕДВИДЕНА ОТ ЗАКОНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ КОМПАНИЯТА, НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ИЛИ ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗОНАТОРИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ДИРЕКТОРИ НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, СЪГЛАСНО НЯКАКВА ПРАВНА ТЕОРИЯ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБСАЙТА, ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ НЕГО, ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА ИЛИ ТАКИВА ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЯКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИЕ КЪМ, ЛИЧНО НАВРЕЖДАНЕ, БОЛКА И СТРАДАНИЕ, ЕМОЦИОНАЛЕН СТРЕС, ЗАГУБА НА

ИЗЛОЖЕНОТО ПО-ГОРЕ НЕ СЕ ЗАСЯГА НА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и освобождавате от отговорност Компанията, нейните филиали, лицензодатели и доставчици на услуги, както и нейните и техните съответни длъжностни лица, директори, служители, изпълнители, агенти, лицензодатели, доставчици, приемници и преотстъпващи лица от и срещу всякакви искове , задължения, щети, съдебни решения, награди, загуби, разходи, разноски или такси (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или свързани с нарушението на тези Условия за ползване или използването на уебсайта от ваша страна, включително, но не само , вашите потребителски приноси, всяко използване на съдържанието, услугите и продуктите на уебсайта, различно от изрично разрешеното в настоящите Условия за ползване, или използването от ваша страна на информация, получена от уебсайта.

Приложим закон и юрисдикция

Всички въпроси, свързани с Уебсайта и настоящите Условия за ползване, както и всеки спор или иск, произтичащ от тях или свързан с тях (във всеки случай, включително извъндоговорни спорове или искове), се уреждат и тълкуват в съответствие с вътрешните закони на Щат Калифорния, без да се прилага какъвто и да е избор или конфликт на правни разпоредби или правила (независимо дали на щата Калифорния или друга юрисдикция).

Всеки съдебен процес, действие или производство, произтичащо от или свързано с настоящите Условия за ползване или уебсайта, ще бъде образувано изключително във федералните съдилища на Съединените щати или съдилищата на щата Калифорния, като всяко дело се намира в Град Сан Франциско и окръг Сан Франциско. Вие се отказвате от всички и всички възражения срещу упражняването на юрисдикция над вас от такива съдилища и относно мястото на разглеждане в такива съдилища.

Арбитраж

По собствено усмотрение на Компанията, тя може да изиска от Вас да предадете всички спорове, произтичащи от тези Условия за ползване или използването на уебсайта, включително спорове, произтичащи от или отнасящи се до тяхното тълкуване, нарушение, невалидност, неизпълнение или прекратяване, на окончателен и обвързващ арбитраж съгласно правилата за арбитраж на Американската арбитражна асоциация, прилагайки законодателството на Калифорния.

Ограничение във времето за подаване на искове

ВСЯКА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ИСК, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ УЕБСАЙТА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАПОЧНАТО В РАМКИТЕ НА ЕДНА (1) ГОДИНА СЛЕД НАСТУПВАНЕ НА ПРИЧИНАТА ЗА ДЕЙСТВИЕТО; В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, ТАКАВА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ИСК СЕ ЗАПРЕЩАВА ЗА ПОСТОЯННО.

Отказ и разделимост

Никакъв отказ от страна на Компанията от който и да е термин или условие, изложени в настоящите Условия за ползване, няма да се счита за по-нататъшен или продължаващ отказ от такъв термин или условие или отказ от който и да е друг термин или условие, както и всяка неспособност на Компанията да предяви право или разпоредба съгласно настоящите Условия за ползване не представляват отказ от такова право или разпоредба. Ако някоя разпоредба от настоящите Условия за ползване бъде счетена от съд или друг съд с компетентна юрисдикция за невалидна, незаконна или неприложима по някаква причина, тази разпоредба ще бъде премахната или ограничена до минималната степен, така че останалите разпоредби на Условията на употреба ще продължи с пълна сила и действие.

Цялостно споразумение

Условията за ползване и нашата Политика за поверителност и нашата Политика за авторско право представляват единственото и пълно споразумение между вас и Ziel по отношение на уебсайта и заместват всички предишни и текущи разбирания, споразумения, изявления и гаранции, както писмени, така и устни, по отношение на уебсайта.

Вашите коментари и притеснения

Този уебсайт се управлява от Ziel, разположен на 2269 Chestnut St., Suite 226, San Francisco, CA 94123.

Всички известия за искове за нарушаване на авторски права трябва да се изпращат до агента за авторски права, посочен в нашата Политика за авторски права [ВРЪЗКА КЪМ ПОЛИТИКА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА] по начина и със средствата, посочени в него. Всички други отзиви, коментари, искания за техническа поддръжка и други съобщения, свързани с уебсайта, трябва да бъдат насочени към info@ziel.com.