Warunki korzystania ze strony internetowej

Ostatnia modyfikacja: 25 listopada 2020 r

Akceptacja Regulaminu

Niniejsze warunki użytkowania są zawierane pomiędzy Tobą a firmą Ziel („Firma”, „My," Lub "nas”). Poniższe warunki, wraz ze wszelkimi dokumentami, które wyraźnie włączają przez odniesienie (łącznie „Warunki korzystania”), regulują Twój dostęp do i korzystanie z ziel.com, w tym wszelkich treści, funkcjonalności i usług oferowanych na lub za pośrednictwem ziel.com („Strona internetowa”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystając z Witryny lub klikając, aby zaakceptować lub wyrazić zgodę na Warunki użytkowania, gdy ta opcja jest dla Ciebie dostępna, akceptujesz i zgadzasz się na związanie i przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i naszej Polityki prywatności, które można znaleźć pod adresem [Adres URL POLITYKI PRYWATNOŚCI], włączone tu przez odniesienie. Jeśli nie chcesz wyrazić zgody na niniejsze Warunki korzystania lub Politykę prywatności, nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

Niniejsza Strona internetowa jest oferowana i dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia. Korzystając z tej Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś w wieku umożliwiającym zawarcie wiążącej umowy z Firmą i spełniasz wszystkie powyższe wymagania kwalifikacyjne. Jeśli nie spełniasz wszystkich tych wymagań, nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani z niej korzystać.

Zmiany Regulaminu

Możemy od czasu do czasu zmieniać i aktualizować niniejsze Warunki użytkowania, według własnego uznania. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu i mają zastosowanie do późniejszego dostępu do Witryny i korzystania z niej.

Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany. Oczekuje się, że będziesz sprawdzał tę stronę za każdym razem, gdy uzyskasz dostęp do tej Witryny, aby być świadomym wszelkich zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

Dostęp do Strony internetowej i bezpieczeństwo konta

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszej Witryny oraz wszelkich usług lub materiałów udostępnianych w Witrynie, według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub jakakolwiek część Witryny będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Witryny lub całej Witryny użytkownikom, w tym użytkownikom zarejestrowanym.

Jesteś odpowiedzialny za oba:

 • Dokonywanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do Strony internetowej.
 • Zapewnienie, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego są świadome niniejszych Warunków korzystania i przestrzegają ich.

Aby uzyskać dostęp do Witryny lub niektórych oferowanych przez nią zasobów, możesz zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Warunkiem korzystania z Witryny jest to, że wszystkie informacje podawane w Witrynie są prawidłowe, aktualne i kompletne. Wyrażasz zgodę na to, że wszystkie informacje, które podajesz w celu rejestracji w tej Witrynie lub w inny sposób, w tym między innymi poprzez korzystanie z jakichkolwiek interaktywnych funkcji w Witrynie, podlegają naszym Polityka prywatności [LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI]i wyrażasz zgodę na wszystkie działania, które podejmujemy w odniesieniu do Twoich danych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie możesz ujawniać ich żadnej innej osobie ani podmiotowi. Przyjmujesz również do wiadomości, że Twoje konto jest osobiste i zgadzasz się nie zapewniać żadnej innej osobie dostępu do tej Witryny lub jej części przy użyciu Twojej nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji zabezpieczających. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym dostępie lub użyciu Twojej nazwy użytkownika lub hasła lub o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa. Zgadzasz się również na to, że opuścisz swoje konto po zakończeniu każdej sesji. Powinieneś zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do swojego konta z komputera publicznego lub współdzielonego, aby inne osoby nie mogły zobaczyć ani zapisać Twojego hasła ani innych danych osobowych.

Mamy prawo wyłączyć dowolną nazwę użytkownika, hasło lub inny identyfikator, wybrany przez Ciebie lub dostarczony przez nas, w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym jeśli, naszym zdaniem, naruszyłeś którekolwiek postanowienie niniejsze Warunki użytkowania.

Prawa własności intelektualnej

Witryna internetowa i cała jej zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio, a także ich projekt, wybór i układ) są własnością Spółki, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej lub praw własności.

Niniejsze Warunki użytkowania pozwalają na korzystanie z Witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, ponownie publikować, pobierać, przechowywać ani przesyłać jakichkolwiek materiałów znajdujących się w naszej Witrynie, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • Twój komputer może tymczasowo przechowywać kopie takich materiałów w pamięci RAM w przypadku uzyskiwania przez Ciebie dostępu i przeglądania tych materiałów.
 • Możesz przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez Twoją przeglądarkę internetową w celu ulepszenia wyświetlania.
 • Możesz wydrukować lub pobrać jedną kopię rozsądnej liczby stron Witryny do własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku i nie do dalszego powielania, publikacji lub dystrybucji.
 • Jeśli udostępniamy do pobrania aplikacje komputerowe, mobilne lub inne, możesz pobrać pojedynczą kopię na swój komputer lub urządzenie mobilne wyłącznie do własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zgodzisz się na związanie się naszą umową licencyjną użytkownika końcowego dotyczącą takich Aplikacje.

Nie wolno Ci:

 • Modyfikuj kopie wszelkich materiałów z tej witryny.
 • Wykorzystuj ilustracje, zdjęcia, sekwencje wideo lub audio lub jakąkolwiek grafikę oddzielnie od towarzyszącego tekstu.
 • Usuń lub zmień wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z tej witryny.

Nie wolno uzyskiwać dostępu ani wykorzystywać w celach komercyjnych jakiejkolwiek części Witryny ani jakichkolwiek usług lub materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny. Jeśli chcesz w jakikolwiek inny sposób wykorzystać materiały zawarte w Serwisie niż określone w tej sekcji, zgłoś swoją prośbę na adres: info@ziel.com.

Jeśli drukujesz, kopiujesz, modyfikujesz, pobierasz lub w inny sposób wykorzystujesz lub zapewniasz dostęp innej osobie do jakiejkolwiek części Witryny z naruszeniem Warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z Witryny natychmiast wygasa i musisz, według naszego uznania , zwróć lub zniszcz wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś. Żadne prawa, tytuły ani udziały w Witrynie lub jakiejkolwiek zawartości Witryny nie są przenoszone na Ciebie, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Firmę. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania, stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.

Znaki towarowe

Nazwa firmy, logo i wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi firmy lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Nie wolno używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszystkie inne nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany znajdujące się w tej Witrynie są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zabronione zastosowania

Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Zgadzasz się nie korzystać z Witryny:

 • W jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące prawo lub regulacje federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe (w tym między innymi wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i z USA lub innych krajów).
 • W celu wykorzystywania, wyrządzania krzywdy lub podejmowania prób wykorzystania lub wyrządzania krzywdy nieletnim w jakikolwiek sposób poprzez narażanie ich na nieodpowiednie treści, proszenie o podanie danych osobowych lub w inny sposób.
 • Aby wysyłać, świadomie odbierać, przesyłać, pobierać, wykorzystywać lub ponownie wykorzystywać jakiekolwiek materiały, które nie są zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania.
 • Przesyłania lub zapewniania wysłania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, w tym „poczty-śmieci”, „łańcuszka”, „spamu” lub innego podobnego namawiania.
 • Podszywać się lub próbować podszywać się pod Firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot (w tym między innymi za pomocą adresów e-mail powiązanych z którymkolwiek z powyższych).
 • Angażować się w jakiekolwiek inne postępowanie, które ogranicza lub utrudnia komukolwiek korzystanie z Witryny lub korzystanie z niej lub które, według naszego uznania, może zaszkodzić Spółce lub użytkownikom Witryny lub narazić ich na odpowiedzialność.

Ponadto zgadzasz się nie:

 • Korzystaj z Witryny w sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić witrynę lub zakłócić korzystanie z Witryny przez inne osoby, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Witryny.
 • Korzystaj z dowolnego robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środka, aby uzyskać dostęp do Witryny w dowolnym celu, w tym do monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów znajdujących się w Witrynie.
 • Korzystaj z ręcznego procesu w celu monitorowania lub kopiowania dowolnych materiałów znajdujących się w Witrynie lub w jakimkolwiek innym celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 • Korzystaj z dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, która zakłóca prawidłowe działanie Witryny.
 • Wprowadzaj wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie.
 • Próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp, ingerować, uszkadzać lub zakłócać jakiekolwiek części Witryny, serwer, na którym przechowywana jest Witryna, lub dowolny serwer, komputer lub bazę danych podłączoną do Witryny.
 • Zaatakuj witrynę za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.
 • W przeciwnym razie należy próbować zakłócać prawidłowe działanie Serwisu.

Wkład użytkowników

Witryna może zawierać fora dyskusyjne, czaty, osobiste strony internetowe lub profile, fora, tablice ogłoszeń i inne interaktywne funkcje (zwane łącznie „Usługi interaktywne”), które umożliwiają użytkownikom publikowanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przesyłanie innym użytkownikom lub innym osobom (zwane dalej „post”) treści lub materiałów (łącznie „Wkład użytkowników”) w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Wszystkie Wkłady użytkowników muszą być zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania. Każdy wkład użytkownika opublikowany na stronie będzie uważany za niepoufny i niezastrzeżony. Udostępniając jakikolwiek Wkład użytkownika w Witrynie, przyznajesz nam, naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom, a także każdemu z nich i naszym odpowiednim licencjobiorcom, następcom, a także cedujesz prawo do używania, powielania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania i ujawniania w inny sposób osobom trzecim żadnych takich materiałów.

Oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • Jesteś właścicielem lub kontrolujesz wszystkie prawa do Wkładu użytkownika i masz prawo udzielić przyznanej powyżej licencji nam oraz naszym podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom, a także każdemu z nich oraz naszym licencjobiorcom, następcom i cesjonariuszom.
 • Wszystkie Twoje Wkłady Użytkownika są i będą zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Rozumiesz i potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie wkłady użytkowników, które przesyłasz lub wnosisz, i to ty, a nie Firma, ponosisz pełną odpowiedzialność za takie treści, w tym za ich legalność, wiarygodność, dokładność i stosowność.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek Wkładów użytkownika opublikowanych przez Ciebie lub innego użytkownika Witryny.

Monitorowanie i egzekwowanie; Zakończenie

Mamy prawo do:

 • Usuń lub odmów opublikowania jakichkolwiek wpisów użytkowników z dowolnego powodu lub bez powodu, według naszego wyłącznego uznania.
 • Podejmuj wszelkie działania w odniesieniu do Wkładu użytkownika, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za konieczne lub odpowiednie, w tym jeśli uważamy, że taki Wkład użytkownika narusza Warunki użytkowania, w tym Standardy treści, narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, zagraża bezpieczeństwu osobistemu użytkowników Strony lub społeczeństwa lub może skutkować odpowiedzialnością Spółki.
 • Ujawniaj swoją tożsamość lub inne informacje o Tobie jakiejkolwiek osobie trzeciej, która twierdzi, że opublikowane przez Ciebie materiały naruszają jej prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności.
 • Podjąć odpowiednie działania prawne, w tym między innymi skierować sprawę do organów ścigania w przypadku nielegalnego lub nieuprawnionego korzystania z Witryny.
 • Zakończ lub zawiesij dostęp do całości lub części Witryny z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

Nie ograniczając powyższego, mamy prawo w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub z nakazami sądowymi żądającymi lub nakazującymi nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji każdej osoby publikującej jakiekolwiek materiały w Witrynie lub za jej pośrednictwem. ZRZEKASZ SIĘ I ZABEZPIECZASZ SPÓŁKĘ ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJOBIORCÓW I DOSTAWCÓW USŁUG OD WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ FIRMĘ I KAŻDĄ Z POWYŻSZYCH STRON W TRAKCIE BĄDŹ PODJĘTYCH W KONSEKWENCJI DOCHODZEŃ PROWADZONYCH PRZEZ FIRMĘ LUB TAKIE STRONY LUB ORGANÓW PRAWA.

Nie możemy jednak sprawdzić wszystkich materiałów przed ich opublikowaniem w Witrynie i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia budzących zastrzeżenia materiałów po ich opublikowaniu. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez dowolnego użytkownika lub osobę trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec kogokolwiek za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w tej sekcji.

Standardy treści

Niniejsze standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszelkich Wkładów użytkowników i korzystania z Usług interaktywnych. Wkłady użytkowników muszą w całości być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami federalnymi, stanowymi, lokalnymi i międzynarodowymi. Bez ograniczania powyższego, Wkłady Użytkowników nie mogą:

 • Zawierać wszelkich materiałów zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych, obelżywych, obraźliwych, napastliwych, brutalnych, pełnych nienawiści, podżegających lub w inny sposób budzących zastrzeżenia.
 • Promuj materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym lub pornograficznym, przemoc lub dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
 • Naruszać jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek innej osoby.
 • Naruszają prawa (w tym prawa do wizerunku i prywatności) innych osób lub zawierają jakiekolwiek materiały, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną na mocy obowiązujących przepisów prawa lub które w inny sposób mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami użytkowania i naszą Polityką prywatności [LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI].
 • Jest prawdopodobne, że oszukasz każdą osobę.
 • Promuj jakąkolwiek nielegalną działalność lub popieraj, promuj lub pomagaj w jakichkolwiek nielegalnych działaniach.
 • Wywoływać irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój lub może zdenerwować, zawstydzić, zaniepokoić lub zirytować jakąkolwiek inną osobę.
 • Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją.
 • Obejmuje działania komercyjne lub sprzedaż, takie jak konkursy, loterie i inne promocje sprzedaży, barter lub reklamy.
 • Sprawiać wrażenie, że pochodzą od nas lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu lub są przez nas popierane, jeśli tak nie jest.

Naruszenie praw autorskich

Jeśli uważasz, że jakikolwiek Wkład użytkownika narusza Twoje prawa autorskie, zapoznaj się z naszą Polityką praw autorskich [LINK DO POLITYKI PRAW AUTORSKICH] aby uzyskać instrukcje dotyczące przesyłania nam zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich. Zasadą firmy jest zamykanie kont użytkowników osób wielokrotnie naruszających zasady.

Poleganie na opublikowanych informacjach

Informacje prezentowane w Serwisie lub za jego pośrednictwem udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych o charakterze ogólnym. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności tych informacji. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez Ciebie lub innego odwiedzającego Stronę internetową, lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek jej zawartości.

Niniejsza Witryna może zawierać treści dostarczane przez strony trzecie, w tym materiały dostarczone przez innych użytkowników, blogerów i zewnętrznych licencjodawców, syndykatorów, agregatorów i/lub usługi raportowania. Wszelkie stwierdzenia i/lub opinie wyrażone w tych materiałach, a także wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania oraz inne treści, inne niż treści dostarczone przez Spółkę, stanowią wyłącznie opinie i odpowiedzialność osoby lub podmiotu udostępniającego te materiały. Materiały te nie muszą odzwierciedlać opinii Spółki. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez strony trzecie.

Zmiany w Serwisie

Możemy od czasu do czasu aktualizować zawartość tej Witryny, ale jej treść nie musi być kompletna i aktualna. Wszelkie materiały zawarte w Witrynie mogą w danym momencie być nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizowania.

Informacje o Tobie i Twoich wizytach w Serwisie

Wszystkie informacje, które gromadzimy w tej Witrynie, podlegają naszej Polityce prywatności [LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI] Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na wszelkie działania podejmowane przez nas w stosunku do Twoich danych, zgodnie z Polityką Prywatności.

Link do strony internetowej i funkcji mediów społecznościowych

Jeśli ma to zastosowanie, możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie zaszkodzi naszej reputacji ani nie wykorzysta jej, ale nie możesz umieszczać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony.

Niniejsza Witryna internetowa może udostępniać pewne funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają:

 • Linki z Twoich własnych lub niektórych witryn stron trzecich do określonych treści w tej Witrynie.
 • Wysyłaj wiadomości e-mail lub inne komunikaty zawierające określone treści lub łącza do określonych treści w tej Witrynie.
 • Powoduje wyświetlanie lub sprawianie wrażenia wyświetlania ograniczonych fragmentów treści tej Witryny w witrynach użytkownika lub niektórych witrynach stron trzecich.

Możesz korzystać z tych funkcji wyłącznie w sposób, w jaki zostały przez nas udostępnione i zgodnie z wszelkimi dodatkowymi warunkami, które zapewniamy w odniesieniu do takich funkcji. Z zastrzeżeniem powyższego nie wolno:

 • Utwórz łącze z dowolnej witryny internetowej, która nie jest Twoją własnością.
 • Spowodować wyświetlenie Witryny lub jej części w dowolnej innej witrynie lub sprawiać wrażenie, że jest ona wyświetlana w dowolnej innej witrynie, na przykład za pomocą ramek, głębokich linków lub linków wbudowanych.
 • Link do dowolnej części Serwisu innej niż strona główna.
 • W przeciwnym razie podejmuj jakiekolwiek działania w odniesieniu do materiałów znajdujących się w tej Witrynie, które są niezgodne z jakimkolwiek innym postanowieniem niniejszych Warunków użytkowania.

Strona internetowa, z której łączysz się z linkiem lub na której udostępniasz określone treści, musi być pod każdym względem zgodna ze Standardami treści określonymi w niniejszych Warunkach użytkowania.

Zgadzasz się współpracować z nami w celu natychmiastowego zaprzestania nieautoryzowanego kadrowania lub łączenia. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia.

Możemy wyłączyć wszystkie lub dowolne funkcje mediów społecznościowych oraz wszelkie linki w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego uznania.

Linki ze strony internetowej

Jeśli Witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Dotyczy to linków zawartych w reklamach, w tym banerach reklamowych i linkach sponsorowanych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich, do których łącza znajdują się w tej Witrynie, robisz to całkowicie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania z takich witryn.

Ograniczenia geograficzne

Właściciel Strony ma siedzibę w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Udostępniamy tę Stronę internetową do użytku wyłącznie osobom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Nie twierdzimy, że Witryna internetowa lub jakakolwiek jej zawartość jest dostępna lub odpowiednia poza Stanami Zjednoczonymi. Dostęp do Witryny może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów.

Wyłączenie gwarancji

Rozumiesz, że nie możemy i nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Witryny będą wolne od wirusów lub innego destrukcyjnego kodu. Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić Twoje szczególne wymagania dotyczące ochrony antywirusowej oraz dokładności danych wejściowych i wyjściowych, a także za utrzymanie środków zewnętrznych w stosunku do naszej witryny w celu odtworzenia wszelkich utraconych danych. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ PRAWO NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE ROZPROSZONYM ATAKIEM ODMOWY USŁUGI, WIRUSAMI LUB INNYMI TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWYMI MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTERA, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY ZASTRZEŻONE W WYNIKU KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB POBIERANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA NINIEJ LUB NA DOWOLNEJ STRONIE Z NIĄ POWIĄZANEJ.

KORZYSTASZ ZE STRONY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB PRZEDMIOTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ KORZYSTASZ NA WŁASNE RYZYKO. STRONA INTERNETOWA, JEJ TREŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. ANI FIRMA ANI ŻADNA OSOBA Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI FIRMA ANI NIKT Z FIRMĄ NIE REPREZENTUJE ANI NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA, JEJ TREŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, WOLNE LUB NIEPRZERWANE, ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE POPRAWIONE, ŻE NASZA STRONA LUB SERWER, KTÓRY JA UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW LUB ŻE STRONA INTERNETOWA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ W INNY SPOSÓB SPEŁNIĆ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ PRAWO FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM M.in. GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZAĆ W świetle OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEZNACZONYM PRZEZ PRAWO W ŻADNYM WYPADKU FIRMA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ANI ICH LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PRACOWNICY, AGENCI, KIEROWNICY LUB DYREKTORZY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, WEDŁUG JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, WSZELKICH STRON Z NIĄ POWIĄZANYCH, WSZELKIEJ TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ LUB TAKICH INNYCH STRON INTERNETOWYCH, W TYM WSZELKICH BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SPECJALNYCH, PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH LUB KARNYCH SZKÓD, W TYM M.in. DO OBRAŻEŃ OSOBOWYCH, BÓLU I CIERPIENIA, TRAS EMOCJONALNYCH, UTRATY

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ŻADNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA ANI OGRANICZONA NA mocy OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Spółkę, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i usługodawców, a także jej odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców, następców prawnych i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami , zobowiązania, odszkodowania, wyroki, nagrody, straty, koszty, wydatki lub opłaty (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) powstałe w wyniku lub związane z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny, w tym między innymi , Twój wkład użytkownika, jakiekolwiek wykorzystanie treści, usług i produktów Witryny w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania lub wykorzystanie jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie kwestie związane z Serwisem i niniejszymi Warunkami Korzystania oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi powiązane (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą regulowane i interpretowane zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa stanu Kalifornia bez wpływu na jakikolwiek wybór lub przepis lub zasadę kolizyjną (niezależnie od tego, czy obowiązuje stan Kalifornia, czy jakakolwiek inna jurysdykcja).

Wszelkie pozwy, działania lub postępowania wynikające lub powiązane z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Witryną będą wszczynane wyłącznie przed sądami federalnymi Stanów Zjednoczonych lub sądami stanu Kalifornia, w każdym przypadku zlokalizowanymi w Miasto San Francisco i hrabstwo San Francisco. Zrzekają się Państwo wszelkich zastrzeżeń co do sprawowania nad Państwem jurysdykcji przez takie sądy oraz do występowania w takich sądach.

Arbitraż

Według wyłącznego uznania Spółki może wymagać od Ciebie poddania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny, w tym sporów wynikających z lub dotyczących ich interpretacji, naruszenia, nieważności, niewykonania lub rozwiązania, do ostatecznego i wiążącego arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego stosującym prawo stanu Kalifornia.

Ograniczenie czasu zgłaszania roszczeń

WSZELKIE POZWANIA LUB ROSZCZENIA, JAKIE MOŻESZ WYNIKAĆ Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB STRONY INTERNETOWEJ LUB Z NAMI ZWIĄZANE MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD NABYCIA PRZYCZYNY ROSZCZENIA; W przeciwnym razie taka przyczyna powództwa lub roszczenia ulega trwałemu przedawnieniu.

Zrzeczenie się i rozdzielność

Żadne zrzeczenie się przez Spółkę jakichkolwiek warunków określonych w niniejszych Warunkach Korzystania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takich warunków lub zrzeczenie się jakichkolwiek innych warunków, a także za niemożność dochodzenia przez Spółkę prawa lub postanowienie wynikające z niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone w minimalnym zakresie, tak aby pozostałe postanowienia Warunków użytkowania będą nadal obowiązywać z pełną mocą.

Całość porozumienia

Warunki korzystania i nasza Polityka prywatności oraz nasza Polityka praw autorskich stanowią jedyną i całą umowę pomiędzy Tobą a firmą Ziel dotyczącą Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze i jednoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące Witryny.

Twoje uwagi i wątpliwości

Niniejsza witryna internetowa jest obsługiwana przez firmę Ziel z siedzibą pod adresem 2269 Chestnut St., Suite 226, San Francisco, CA 94123.

Wszelkie powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich należy przesyłać do agenta ds. praw autorskich wskazanego w naszej Polityce praw autorskich [LINK DO POLITYKI PRAW AUTORSKICH] w sposób i za pomocą środków tam określonych. Wszelkie inne opinie, komentarze, prośby o pomoc techniczną i inną komunikację dotyczącą Witryny należy kierować na adres info@ziel.com.