Глава 1

Тази глава обхваща радиочестотите и безопасността, приложението на радиочестотите в хранително-вкусовата промишленост, как работи радиочестотата и защо радиочестотата е отлично решение за премахване на микробни патогени в канабиса.

Разбиране на радиочестотата

Радиочестотата има най-дългата дължина на вълната и най-ниската енергия в електромагнитния спектър, което я прави и най-безопасната. Това също е същата група от честоти, използвани за вашия мобилен телефон, FM радио и всички други безжични комуникационни системи.