Uważaj w Bodedze

Dlaczego w przypadku konopi indyjskich konieczny jest „etap zabicia”?

Stowarzyszenie Medical Cannabis Industry Association w Nowym Jorku zleciło sporządzenie raportu na temat rekreacyjnych produktów z konopi indyjskich sprzedawanych w ponad 20 nielegalnych sklepach detalicznych w Nowym Jorku. Ponad 40% zakupionych produktów nie zawierało zanieczyszczeń mikrobiologicznych i ołowiu, co stanowi alarmujące zagrożenie dla zdrowia konsumentów.