Глава 5

Работа с APEX. В този раздел ще разгледаме подробно как да използвате машината. Ще започнем с влизане в машината, след това ще изберем рецепта, ще преминем през зареждането на продукта, поставянето на сондата, провеждане на обработка и изравняване след процеса.

Работа с APEX

Моля, гледайте видеоклипа в глава 5 за пълен преглед на това как да работите с APEX 7.