auteursrechten

Claims van inbreuk op het auteursrecht melden

We nemen claims van inbreuk op het auteursrecht serieus. We zullen reageren op meldingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht die voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Als u van mening bent dat materiaal dat toegankelijk is op of vanaf deze site (de "Website") inbreuk maken op uw auteursrecht, kunt u verzoeken om verwijdering van dat materiaal (of toegang daartoe) van de website door een schriftelijke kennisgeving in te dienen bij onze hieronder genoemde auteursrechtagent. In overeenstemming met de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act ( 17 USC § 512) ("DMCA"), de schriftelijke kennisgeving (de "DMCA-kennisgeving") moet het volgende bevatten:

 • Uw fysieke of elektronische handtekening.
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u denkt dat er inbreuk op is gemaakt of, als de claim betrekking heeft op meerdere werken op de Website, een representatieve lijst van dergelijke werken.
 • Identificatie van het materiaal waarvan u denkt dat het inbreuk maakt, op een voldoende nauwkeurige manier zodat wij dat materiaal kunnen lokaliseren.
 • Adequate informatie waarmee wij contact met u kunnen opnemen (inclusief uw naam, postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres).
 • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.
 • Een verklaring dat de informatie in de schriftelijke kennisgeving juist is.
 • Een verklaring, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Onze aangewezen auteursrechtagent om DMCA-kennisgevingen te ontvangen is:

Courtney Daniels
Daniels Juridische Oplossingen
18022 Mallard Street, Woodland, CA 95695
(615) 512-7575
Courtney.Daniels@DanielsLegalSolutions.com

Als u niet voldoet aan alle vereisten van Sectie 512(c)(3) van de DMCA, is uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet effectief.

Houd er rekening mee dat als u willens en wetens een onjuiste voorstelling geeft van het feit dat materiaal of activiteit op de Website inbreuk maakt op uw auteursrecht, u aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) op grond van Sectie 512(f) van de DMCA.

Procedures voor verweer

Als u van mening bent dat materiaal dat u op de website heeft geplaatst, per ongeluk of door verkeerde identificatie is verwijderd of dat de toegang daartoe is uitgeschakeld, kunt u bij ons een tegenvordering indienen (een "Tegenbericht") door een schriftelijke kennisgeving in te dienen bij onze hierboven genoemde auteursrechtagent. Op grond van de DMCA moet de tegenmelding in essentie het volgende bevatten:

 • Uw fysieke of elektronische handtekening.
 • Een identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang werd geblokkeerd.
 • Adequate informatie waarmee wij contact met u kunnen opnemen (inclusief uw naam, postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres).
 • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat u te goeder trouw gelooft dat het hierboven genoemde materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld.
 • Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waarin uw adres zich bevindt (of, als u buiten de Verenigde Staten woont, voor een gerechtelijk arrondissement waarin de Website te vinden is) en dat u akkoord gaat met service van de persoon (of een agent van die persoon) die de betreffende klacht aan de Website heeft verstrekt.

De DMCA stelt ons in staat de verwijderde inhoud te herstellen als de partij die de oorspronkelijke DMCA-kennisgeving indient, geen gerechtelijke procedure tegen u indient binnen tien werkdagen na ontvangst van de kopie van uw tegenvordering.

Houd er rekening mee dat als u willens en wetens een onjuiste voorstelling geeft van het feit dat materiaal of activiteit op de website per ongeluk of verkeerde identificatie is verwijderd of uitgeschakeld, u aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) op grond van Sectie 512(f) van de DMCA.

Herhaalde overtreders

Het is ons beleid om onder passende omstandigheden de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken, uit te schakelen en/of te beëindigen.