RADIOFREQUENTIE -FAQ

Wat is radiofrequentie (RF)? Wat is RF-verwarming?

Radiofrequentie (RF) maakt deel uit van het elektromagnetische spectrum en bestrijkt frequentiebereiken van 3 kHz tot 300 MHz. RF-verwarming wordt gedefinieerd als de diëlektrische verwarming van een materiaal met behulp van een radiofrequentieveld. In tegenstelling tot conventionele thermische processen, waarbij warmte wordt gegenereerd door een externe bron en geleidelijk wordt overgedragen op het materiaal dat van het oppervlak naar het midden beweegt, genereren diëlektrische processen warmte direct in de gehele productmassa – ook wel bekend als ‘volumetrische verwarming’.

Hoe werkt radiofrequentie?

Zodra een materiaal met homogene diëlektrische eigenschappen het RF-veld binnengaat, interageren de ionen en polaire moleculen in het materiaal met het RF-veld, waarbij ze snel roteren en oscilleren, om zich aan te passen aan de RF-frequentie. De elektromagnetische energie wordt door het materiaal geabsorbeerd en door de rotatie en oscillatie van de polaire moleculen omgezet in thermische energie. Hierdoor wordt er snel en gelijkmatig warmte door het hele product gegenereerd.

Is radiofrequentie vergelijkbaar met magnetron?

Er zijn twee duidelijke verschillen. Ten eerste is de golflengte van radiofrequentiegolven meer dan 10x langer dan die van microgolven, waardoor een diepere penetratie in een bed van producten zoals een zak cannabisbloemen mogelijk is. Ten tweede kan de toepassing van radiofrequentie nauwkeuriger en uniformer zijn. Microgolven zijn ongecontroleerde golven en maken het moeilijk om het hele product gelijkmatig aan zijn energie bloot te stellen.

Wat is het verschil tussen niet-ioniserende en ioniserende straling?

Radiofrequentie is thermische, niet-ioniserende straling. Röntgenstraling, E-Beam en gammastraling zijn allemaal ioniserende technologieën die veel energie gebruiken om het product op moleculair niveau te veranderen. Het gebruik van ioniserende technologie op cannabis zal u diskwalificeren voor biologische claims.

Wordt radiofrequentie als organisch beschouwd?

Ja. In de voedingsindustrie erkent de USDA de pasteurisatie van amandelen met radiofrequentie als een organisch proces, in tegenstelling tot pasteurisatie met chemicaliën of gas. In Canada hebben erkende producenten onafhankelijke certificeringsinstanties gebruikt om biologische claims met het gebruik van radiofrequentie in hun processen te beoordelen en te bevestigen.

Zullen we microbiële tests doorstaan?

Het is bewezen dat behandeling met radiofrequentie het totale aantal gisten en schimmels (TYMC) met meer dan 99,9% vermindert en voldoet aan de wettelijke vereisten. Radiofrequentie is ook effectief bij het aanpakken van andere testcriteria, zoals het totale aerobe microbiële aantal (TAMC), gal-tolerante gramnegatieve (BTGN), coliformen en Aspergillus.

Zal radiofrequentie echte meeldauw verhelpen?

Helaas niet. Naarmate de schimmel zich voortbeweegt, treedt er visuele beperking op. Er is geen saneringsproces dat de echte meeldauw kan verwijderen. De aanbevelingen zijn om uw upstream-processen voorafgaand aan de oogst te verbeteren, het proces na de oogst effectief te beheren en te herstellen met radiofrequentie.

Zal radiofrequentie pesticiden en zware metalen aanpakken?

Nee het zal niet.